รูปแบบการเจาะรูเหล็กเพลท

*อัพเดทใหม่ 5 แบบเจาะรู

เรามุ่งมั่นพัฒนา รูปแบบการเจาะรู แผ่นเพลทสำเร็จรูป เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น.

เหล็กเพลทเจาะรู-5-แบบ
เหล็กเพลท-เจาะรูกลม

เจาะแบบ รูกลม

 • สำหรับใส่ น๊อต,พุ๊ก ได้ขนาดเดียว
 • ขนาดรูพอดี กับตัวน๊อต,พุ๊ก
 • รองรับ ขนาดรูตั้งแต่ 8 มม.ขึ้นไป
 • ยึดติดแน่นไม่สามารถเลื่อนไปมาได้
 • เหมาะสำหรับงานที่วัดระยะตายตัวใว้แล้ว

เจาะแบบ รูสล๊อต Slot

 • สำหรับใส่ น๊อต,พุ๊ก ได้ขนาดเดียว
 • ขนาดรูพอดี กับตัวน๊อต,พุ๊ก
 • รองรับเฉพาะขนาดรู 10 มม. ความหนา 4,6 มม. (ขนาดทั่วไป)
 • สามารถเลื่อนปรับระยะไปมาได้
 • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการปรับระยะได้ ไม่ตายตัว
เหล็กเพลท-เจาะรูสล๊อต
เหล็กเพลท-เจาะรูสล๊อต น๊อต 2 ขนาด

เจาะแบบ รูสล๊อต 2ขนาด

 • สำหรับใส่ น๊อต,พุ๊ก ได้สองขนาด
 • ในแผ่นเดียวสามารถ เปลี่ยนใส่น๊อตได้สองขนาด
 • ขนาดรูจะพอดี กับน๊อต,พุ๊ก แต่ละขนาด
 • สามารถเลื่อนไปมาได้ (ถ้าน๊อต,พุ๊กมีขนาดเล็ก)
 • เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่ไม่ตายตัว หรือประยุกต์ใช้ได้

ระยะในการเจาะรูเหล็กเพลท (ทั่วไป)

ระยะในการเจาะรูเหล็กเพลทสำเร็จรูป ของ บจก. เลอเลิศ คอร์ปอเรชั่น ฝ่ายช่างจะนิยมใช้ ระยะจากขอบถึงกลางรู 1.5 ซม.(15มม.) มีระยะคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

ถ้ารูมีขนาดใหญ่ขึ้น ระยะก็จะปรับให้กว้างขึ้นไปอีก เพื่อไม่ให้รูติดตกับขอบมากเกินไป ถ้าชิดมากอาจทำให้รูขาด รูแหว่งได้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถยึดกับพุ๊กเหล็กได้

เหล็กเพลท
อธิบายรูปแบบการเจาะรู ใส่พุ๊กเหล็ก 3 รูปแบบ